Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1087/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 917/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thành phố Phan Thiết đối với UBND phường Phú Hài để xây dựng công trình Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2 tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 360
Tải về 6
1088/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 916/TB-UBND ngày 26/9/2019; Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 và Thông báo số 835/TB- UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Phan Thiết để xây dựng dự án Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 414
Tải về 4
1083/TB-UBND 11/11/2021 Thông báo về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 379
Tải về 0
1084/TB-UBND 11/11/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 225/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 388
Tải về 2
1053/TB-UBND 15/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 322
Tải về 0
1040/TB-UBND 13/10/2021 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 294
Tải về 0
1034/TB-UBND 07/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 264
Tải về 2
954/TB-UBND 17/09/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 197/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 260
Tải về 3
838/TB-UBND 14/09/2021 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 292
Tải về 0
832/TB-UBND 08/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 483/TB-VP ngày 27/8/2021 của Sở Tư pháp về việc Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Bình Thuận
Lượt xem: 291
Tải về 0
123