Thông báo về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản 1083/TB-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Thị Trung Trinh
Tài liệu đính kèm 26qdqp.signed.pdf