Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1035/TB-UBND 07/10/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 209/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 264
Tải về 0
1385/UBND-QTM 22/03/2021 V/v cung cấp số tài khoản thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến.
Lượt xem: 227
Tải về 2
827/UBND-QHĐT 23/02/2021 tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 250
Tải về 0
6777/UBND-VX 07/10/2020 triển khai chiến dịch rà soát, bóc gỡ mã độc năm 2020.
Lượt xem: 144
Tải về 0
6778/UBND-VX 07/10/2020 tuyên truyền Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 123
Tải về 0
6779/UBND-VX 07/10/2020 khẩn trương thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 149
Tải về 0
592/TB-UBND 05/10/2020 Về việc nghiên cứu Thông báo số 201/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 132
Tải về 0
591/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triệu tập tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử
Lượt xem: 143
Tải về 0
6582/UBND-VX 29/09/2020 khẩn trương thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Lượt xem: 137
Tải về 0
6269/UBND-VX 14/09/2020 bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT năm 2020.
Lượt xem: 44
Tải về 0
12345