Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
838/TB-UBND 14/09/2021 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 289
Tải về 0
5095/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2021
Lượt xem: 271
Tải về 1
6271/UBND-TC 15/09/2020 V/v đồng ý chủ trương cho các trường học thực hiện các khoản thu, mức thu phục vụ học sinh bán trú Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo năm học 2020 - 2021.
Lượt xem: 150
Tải về 0
1101/UBND-TC 19/02/2020 V/v điều chỉnh giá dự toán máy photocopy đã Sở Tài chính đã thông báo tại Công văn số 420/STC-TTMTSC ngày 11/02/2020.
Lượt xem: 168
Tải về 0
1026/UBND-TC 17/02/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 484/UBND-TH ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 163
Tải về 0
935/UBND-VX 14/02/2020 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 11/02/2020.
Lượt xem: 123
Tải về 0
912/UBND-TC 13/02/2020 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Lượt xem: 160
Tải về 0
796/UBND-TC 10/02/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 176
Tải về 0
626/UBND-TC 04/02/2020 V/v báo cáo việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 340/STC-QLG&CS ngày 03/02/2020.
Lượt xem: 133
Tải về 1
365/UBND-TC 16/01/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 11/UBND-TB ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 160
Tải về 0
12