Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147 - KH/TU 03/08/2023 thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô th
Lượt xem: 0
Tải về 0
5253/KH-UBND 16/09/2021 Thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Thiết.
Lượt xem: 307
Tải về 4
4382/KH-UBND 27/07/2021 Triển khai công tác tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 241
Tải về 1
6809/KH-UBND 08/10/2020 Tiếp nhận viên chức đối với trường hợp đặc biệt tại Ban Quản lý Nghĩa trang năm 2020
Lượt xem: 134
Tải về 1
708/KH-UBND 06/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 132
Tải về 0
581/KH-UBND 30/01/2020 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 22
Tải về 0
466/KH-UBND 21/01/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Lượt xem: 38
Tải về 0
164/KH-UBND 13/01/2020 Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020
Lượt xem: 111
Tải về 0
7433/KH-UBND 09/10/2019 Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 135
Tải về 0