thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô th
Số ký hiệu văn bản 147 - KH/TU
Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô th
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Phạm Văn Nam
Tài liệu đính kèm 147-KH-TU-2023 thuc hien Nghi quyet so 14.signed.signed.pdf