Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147 - KH/TU 03/08/2023 thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô th
Lượt xem: 0
Tải về 0
7425/QĐ-UBND 30/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 3 Mục II Chương I của Kế hoạch tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020 kèm theo Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố
Lượt xem: 232
Tải về 0
5919/QĐ-UBND 05/11/2020 Về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020
Lượt xem: 226
Tải về 0
1914/UBND-ĐBGT 19/03/2020 V/v chuyển Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 149
Tải về 0
584/UBND-ĐBGT 31/01/2020 V/v chuyển Quyết định số 201/QĐ-QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.
Lượt xem: 150
Tải về 0
289/UBND-TH 14/01/2020 V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý – năm 2020.
Lượt xem: 138
Tải về 0
8740/UBND-VX 25/11/2019 V/v triển khai Quyết định số 155/QĐ-STTTT ngày 15/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Lượt xem: 142
Tải về 0