Tổng số: 305
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
818 /QĐ-UBND 04/03/2022 Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022
Lượt xem: 464
Tải về 4
1087/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 917/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thành phố Phan Thiết đối với UBND phường Phú Hài để xây dựng công trình Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2 tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 517
Tải về 6
1088/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 916/TB-UBND ngày 26/9/2019; Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 và Thông báo số 835/TB- UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Phan Thiết để xây dựng dự án Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Lượt xem: 484
Tải về 5
1083/TB-UBND 11/11/2021 Thông báo về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 563
Tải về 0
1084/TB-UBND 11/11/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 225/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 515
Tải về 2
01/2021/QĐ-UBND 01/11/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 587
Tải về 4
1053/TB-UBND 15/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 431
Tải về 0
1040/TB-UBND 13/10/2021 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 370
Tải về 0
1034/TB-UBND 07/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 345
Tải về 2
954/TB-UBND 17/09/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 197/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 333
Tải về 3
12345678910...