Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
818 /QĐ-UBND 04/03/2022 Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022
Lượt xem: 369
Tải về 4
17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Lượt xem: 426
Tải về 0
1084/TB-UBND 11/11/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 225/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 383
Tải về 2
01/2021/QĐ-UBND 01/11/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 405
Tải về 4
1053/TB-UBND 15/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 319
Tải về 0
1040/TB-UBND 13/10/2021 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 292
Tải về 0
954/TB-UBND 17/09/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 197/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 259
Tải về 3
837/TB-UBND 14/09/2021 Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
Lượt xem: 270
Tải về 0
832/TB-UBND 08/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 483/TB-VP ngày 27/8/2021 của Sở Tư pháp về việc Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Bình Thuận
Lượt xem: 287
Tải về 0
833TB-UBND 08/09/2021 Về việc công khai thông tin tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 264
Tải về 0
1234567