Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
774/STTTT-TTBCXB 20/07/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Tải về
17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Tải về
1035/TB-UBND 07/10/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 209/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Tải về
23/2021QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, các nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Tải về
723/UBND-CCHC 06/02/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải về
17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương Tải về
01/CP-TTg 14/01/2020 Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam Tải về
114/UBND-CCHC 07/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận Tải về
Số: 937 /TB - UBND 10/10/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tải về
12