Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
509/KH-UBND 06/06/2023 Các văn bản về công tác củng cố, XD tổ chức CS Đảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
774/STTTT-TTBCXB 20/07/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 484
Tải về 4
17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Lượt xem: 532
Tải về 0
1035/TB-UBND 07/10/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 209/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương.
Lượt xem: 339
Tải về 0
23/2021QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 346
Tải về 0
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, các nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lượt xem: 298
Tải về 0
723/UBND-CCHC 06/02/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Lượt xem: 191
Tải về 0
17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Lượt xem: 355
Tải về 0
01/CP-TTg 14/01/2020 Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
Lượt xem: 168
Tải về 0
114/UBND-CCHC 07/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 209
Tải về 0
12