Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 23/2021QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 23-qd.signed.pdf
33.signed.pdf