Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/QĐ-SKHĐT 16/02/2022 Thông báo thu hồi dự án Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết Tải về
1087/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 917/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thành phố Phan Thiết đối với UBND phường Phú Hài để xây dựng công trình Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2 tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết Tải về
1088/TB-UBND 12/11/2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 916/TB-UBND ngày 26/9/2019; Thông báo số 365/TB-UBND ngày 25/6/2020 và Thông báo số 835/TB- UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Phan Thiết để xây dựng dự án Trạm bơm tăng áp Phú Hài 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết Tải về
1034/TB-UBND 07/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
5253/KH-UBND 16/09/2021 Thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Phan Thiết. Tải về
822/UBND-ĐBGT 22/02/2021 V/v chuyển Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải về
577/TB-UBND 28/09/2020 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A, phường Phú Thủy và phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Tải về
6303/UBND-ĐBGT 16/09/2020 V/v chuyển Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tải về
6274/UBND-CCHC 15/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải về
5798/UBND-TC 25/08/2020 thu hồi, hủy bỏ Công văn số 11887/UBND-QHĐĐ ngày 01/11/2019 của UBND thành phố Phan Thiết về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho 03 hộ dân thuộc dự đường Lê Duẩn (đoạn từ Lê Hông Phong đến Trần Hưng Đạo) Tải về
12345678910...