Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1083/TB-UBND 11/11/2021 Thông báo về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tải về
894 /TB-UBND 07/10/2020 Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức,cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Đức Thắng Tải về
6751/UBND-CCHC 07/10/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận Tải về
590/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 455/TB-STP ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, về công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Bình Thuận Tải về
589/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2562/TB-SCT ngày 30/9/2020 của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, về Lộ trình tích hợp thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 Tải về
588/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2800/TB-SXD ngày 23/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, về công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tải về
587/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 314/TB-STNMT ngày 25/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, về công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
586/TB-UBND 05/10/2020 Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND thành phố Phan Thiết Tải về
6556/UBND-CCHC 28/09/2020 chấn chỉnh việc thực hiện xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử thành phố và phường, xã Tải về
578/TB-UBND 28/09/2020 ề việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Tải về
12