Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
818 /QĐ-UBND 04/03/2022 Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022 Tải về
17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Tải về
1084/TB-UBND 11/11/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 225/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Tải về
01/2021/QĐ-UBND 01/11/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
1053/TB-UBND 15/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tải về
1040/TB-UBND 13/10/2021 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Tải về
954/TB-UBND 17/09/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 197/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Tải về
837/TB-UBND 14/09/2021 Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tải về
833TB-UBND 08/09/2021 Về việc công khai thông tin tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận Tải về
834/TB-UBND 08/09/2021 Về danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tải về
1234567