Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1035/TB-UBND 07/10/2021 Về việc nghiên cứu Thông báo số 209/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Tải về
1385/UBND-QTM 22/03/2021 V/v cung cấp số tài khoản thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến. Tải về
827/UBND-QHĐT 23/02/2021 tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải về
6777/UBND-VX 07/10/2020 triển khai chiến dịch rà soát, bóc gỡ mã độc năm 2020. Tải về
6778/UBND-VX 07/10/2020 tuyên truyền Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận Tải về
6779/UBND-VX 07/10/2020 khẩn trương thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia Tải về
592/TB-UBND 05/10/2020 Về việc nghiên cứu Thông báo số 201/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương Tải về
591/TB-UBND 05/10/2020 Về việc triệu tập tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử Tải về
6582/UBND-VX 29/09/2020 khẩn trương thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tải về
4487/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020. Tải về
12345