Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Số ký hiệu văn bản 17/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/01/2022
Ngày hiệu lực 31/01/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm 17-2022-nd-ve-hoa-chat-vat-lieu-no-dien-luc-xang-dau....pdf