Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022
Số ký hiệu văn bản 818 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm 818-qda-thanh-pho-ban-hanh-ke-hoach-xet-tuyen-cc-quan-su-phuong-xa-nam-2022-binh-hung.signed.signed-1-.pdf
818 KÈM _ds_3-Ke hoach xet tuyen cong chuc Quân su phuong xa nam 2022.signed.signed.pdf