Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm qdvppl.pdf