Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2021
Số ký hiệu văn bản 5095/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Phan Nguyễn Hoàng Tân
Tài liệu đính kèm 5095 qđ Ke hoach KH 2021 (kem QD DC) 9-2021.signed.pdf
5095_ds_QD.DIEU CHINH BO SUNG KE HOẠCH DAU TU PHAT TRIEN 2021.signed.signed.pdf