V/v cung cấp số tài khoản thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến.
Số ký hiệu văn bản 1385/UBND-QTM
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung V/v cung cấp số tài khoản thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Tài liệu đính kèm 1385 CV B 2021_ds_cung cap tai khoan thanh toan DVCTT muc do 4.signed.signed.signed.pdf