V/v chuyển Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Số ký hiệu văn bản 822/UBND-ĐBGT
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung V/v chuyển Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lê Văn Chơn
Tài liệu đính kèm 07qdqp.signed.pdf
37_2017_QD-UBND_369398.doc
822cv_2021_ds_chuyen QĐ 07-tỉnh-bổ sung điều khoản chuyển tiếp QĐ 37-nước thải.signed.signed.pdf