V/v chuyển Quyết định số 201/QĐ-QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 584/UBND-ĐBGT
Ngày ban hành 31/01/2020
Ngày hiệu lực 31/01/2020
Trích yếu nội dung V/v chuyển Quyết định số 201/QĐ-QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Phan Đức Tuyên
Tài liệu đính kèm 584 CV _2020_ds_chuyen Quyet dinh 201 xử phạt VPHC-Thép Trung Nguyên.signed.signed.pdf
201qdub.signed.pdf