Về việc triệu tập tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử
Số ký hiệu văn bản 591/TB-UBND
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 05/10/2020
Trích yếu nội dung Về việc triệu tập tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Tài liệu đính kèm 591tb_2020_ds_10-thong bao tap huan Phan mem Mot cua - giai doan 2 2020.signed.signed.pdf