Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 4487/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 14/09/2020
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Tài liệu đính kèm 4487QD_2020_ds_9-QUYET DINH BO TIEU CHI 2020.signed.signed.pdf
4487QUYDINH_2020_ds_QUY DINH BO TIEU CHI 2020.signed.signed.pdf