V/v chuyển Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Số ký hiệu văn bản 6303/UBND-ĐBGT
Ngày ban hành 16/09/2020
Ngày hiệu lực 16/09/2020
Trích yếu nội dung V/v chuyển Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Trần Thị Kim Anh
Tài liệu đính kèm 6303CV_2020_ds_Chuyen Quyet dinh 304-STN- Điều chỉnh HĐ đấu giá khoáng sản.signed.signed.pdf
304_QD_dieu chinh QD 325 (1).signed.signed (2).pdf