Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020
Số ký hiệu văn bản 164/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020
Trích yếu nội dung Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Hai
Tài liệu đính kèm 164cvub.signed.pdf