V/v chuyển Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 9190/UBND-ĐBGT
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung V/v chuyển Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Phan Đức Tuyên
Tài liệu đính kèm 9190 CV_2019_ds_chuyen Quyet dinh 3089-điều chỉnh -Hòn Giồ-CTy Hoàng Khang BT.signed.signed.pdf
kem3089_0001 (1).pdf
QĐ3089_0001.pdf