Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản Số: 937 /TB - UBND
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày hiệu lực 10/10/2019
Trích yếu nội dung Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Phan Đức Tuyên
Tài liệu đính kèm 937tb_2019_ds_30-thong-bao-trien-khai-quyet-dinh-30-cua-ubnd-tinh-muc-tran-chi-phi-danh-may-giay-to-van-ban-tai-co-quan-to-chuc-thuc-hien-cong-chung.signed.signed.pdf
30qdqp.signed.pdf