Kết luận thanh tra số 56/KL-TTPT ngày 30/01/2024 của Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết về việc chấp hành pháp luật đối với UBND phường Đức Long trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình

Về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với UBND phường Đức Long trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mương thoát nước kết hợp nâng cấp đường bê tông xi măng đoạn trước Chùa Bình Long Tự đến giáp đường Trần Lê thuộc tổ 6, khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết

          Ngày 26/9/2023, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 643/QĐ-TTPT về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với UBND phường Đức Long trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mương thoát nước kết hợp nâng cấp đường bê tông xi măng đoạn trước Chùa Bình Long Tự đến giáp đường Trần Lê thuộc tổ 6, khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

          Ngày 30/01/2024, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết ban hành Kết luận thanh tra số 56/KL-TTPT về việc chấp hành pháp luật đối với UBND phường Đức Long trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mương thoát nước kết hợp nâng cấp đường bê tông xi măng đoạn trước Chùa Bình Long Tự đến giáp đường Trần Lê thuộc tổ 6, khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong giai đoạn (từ 2019 – 2022) phường Đức Long đăng ký 07 danh mục công trình theo nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư, tuy nhiên có 04 công trình không thực hiện bằng nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư mà người dân tự đầu tư, 02 công trình chưa được đồng thuận (do vốn huy động nhiều) nên chưa triển khai, chỉ có 01 trình: Hệ thống mương thoát nước kết hợp nâng cấp đường bê tông xi măng đoạn trước chùa Bình Long Tự đến giáp đường Trần Lê thuộc tổ 6, khu phố 5, phường Đức Long được UBND thành phố Phan Thiết giao UBND phường Đức Long làm chủ đầu tư, với giá trị được phê duyệt quyết toán hoàn thành là 483.995.634 đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ là 290.397.380 đồng, vốn nhân dân đóng góp là 193.598.254 đồng. Công trình thi công từ cuối năm 2021, đưa vào sử dụng từ năm 2022, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng của UBND phường Đức Long có một số hạn chế, thiếu sót:

- Việc UBND phường Đức Long trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên với tổng mức đầu tư chênh lệch tăng so với kết quả thẩm định chủ trương đầu tư của Phòng Tài chính – Kế hoạch mà chưa gửi báo cáo đến cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư để có ý kiến về việc điều chỉnh này.

- Về quyết toán vốn dự án hoàn thành có phần khối lượng còn sai lệch so với Báo cáo thẩm tra bản vẽ thiết kế xây dựng

- Về thực hiện thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toàn và giám sát công tác khảo sát của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Phương Việt; giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn không ký hợp đồng là chưa đảm bảo đúng quy định.

- Về huy động nguồn vốn của nhân dân theo giá trị quyết toán (tỷ lệ 40%) là 193.598.254 đồng, đến thời điểm thanh tra, nguồn vốn còn lại của nhân dân chưa thanh toán là 34.998.254 đồng (trong đó đã thu được 11.700.000 đồng; số tiền còn lại chưa thu được đến nay là 23.298.254 đồng).

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

Chủ đầu tư – UBND phường Đức Long chủ yếu do thiếu kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công (Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Gia An) do UBND phường ký hợp đồng thuê chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiểm tra trong việc kiểm soát hồ sơ dẫn đến sai sót số liệu thanh, quyết toàn công trình hoàn thành.

Bên cạnh đó cũng có thiếu sót của các phòng, ban chức năng: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch trong việc phối hợp, thẩm tra các thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và thanh, quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Qua thanh không phát hiện có yếu tố tư lợi hay làm trái quy định pháp luật, số tiền phát hiện sai lệch sau quyết toán không nhiều và trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra có tinh thần phối hợp, cầu thị, nghiêm túc nhận khuyết điểm, hạn chế, thiết sót và cam kết chấp hành hoàn trả ngân sách sau khi có kết luận thanh tra và xử lý của cấp có thẩm quyền nên chưa đến mức phải kiến nghị xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết kiến nghị:

- Đối với Chủ tịch UBND phường Đức Long: có trách nhiệm thu hồi số tiền 6.463.112 đồng do thanh toán vượt khối lượng thi công dự án hoàn thành để nộp ngân sách Nhà nước.

- Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo:

+ Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Đức Long chủ trì, phối hợp các phòng, ban chức năng của thành phố và đơn vị tư vấn có liên quan khắc phục những thiếu sót, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

+ Lập thủ tục giảm trừ quyết toán khối lượng đối với phần việc thi công Bê tông rãnh thoát nước đá 1x2 M200, khối lượng vượt: 04 m3 x 1.615.778 đồng/m3 = 6.463.112 đồng theo kết luận nêu trên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc các hộ hai bên đường đầu nối, sử dụng hệ thống mương thoát nước không đảm bảo vệ sinh, môi trường (nếu có).

+ Tổ chức họp cơ quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo UBND phường và Công chức tham mưu có liên quan (tại thời điểm thực hiện dự án đầu tư) đã có những hạn chế, thiết sót được chỉ ra trong công tác quản lý, tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có vốn Nhà nước hỗ trợ đầu tư và nhân dân đóng góp như kết luận nêu trên.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập