Tổ số 3 - Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố kiểm tra tại phường Hưng Long

         Thực hiện Quyết định số 49 - QĐ/BCĐ, ngày 22/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố về “kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023”. Chiều ngày 22/8/2023, Tổ kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do đồng chí Phan Thị Thanh Mai - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố làm Tổ trưởng và các thành viên của Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Hưng Long.

anh tin bai

          Qua công tác kiểm tra thực tế và đánh giá các ưu điểm, hạn chế, Tổ kiểm tra đã đề nghị Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Hưng Long: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương; nhất là cán bộ khu phố, người trực tiếp giải quyết công việc của  nhân dân; (2) Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - hội phường trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; nhất là, tăng cường công tác lãnh đạo phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương; (3) Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo Công văn số 189-CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đã được Thường trực Đảng ủy phê duyệt; (4) Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, Bí thư cấp ủy duy trì việc tiếp dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân theo Quy định số 11 – QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; (5) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện tốt việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; (6)Trong thời gian tới cần rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường, phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; tiếp tục tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế và ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt; (7) Phát huy tốt hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trần Ngọc Sơn – Mặt trận Phan Thiết

 

Trần Ngọc Sơn _ Mặt Trận Phan Thiết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập