Thanh Hải tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2024
( http://thanhhai.phanthiet.binhthuan.gov.vn )
Thanh Hải tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2024

    Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. 

anh tin bai

Nhận thức điều đó, UBND phường đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ phường và Ban Điều hành các khu phố. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức thực hiện tuyên truyền phổ biến các thủ tục hành chính trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.

anh tin bai

Ngoài ra, việc tuyên truyền về cải cách hành chính được UBND phường thực hiện thông qua phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường và khu phố định kỳ; Lập bảng niêm yết, mã quét QR công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc, mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực cụ thể tại UBND phường và trụ sở 5/5 khu phố.

 

anh tin bai

 

http://thanhhai.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập