PHƯỜNG BÌNH HƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
( http://binhhung.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Quang Sáng ngày 14/3/2024, Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Tham dự họp có: Đồng chí Đỗ Hữu Phước - Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; các đồng chí Thường trực UBND phường; cùng các đồng chí cán bộ, công chức, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phường. Bà Huỳnh Thị Thúy Liễu - Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC phường chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được lãnh đạo phường quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát theo Chương trình, kế hoạch của Thành phố.  UBND phường đã triển khai nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức làm việc tập thể, CBCC chuyên môn nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tích cực, chủ động rà soát thủ tục hành chính và đăng tải lên trang thông tin điện tử phường.

Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ - HĐND- UBND phường, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường đã đạt được một số kết quả tích cực: UBND phường đã sớm ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2023 để chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phường; tập trung xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị; quan tâm đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn cho người dân; Công tác kiểm tra về cải cách hành chính được triển khai tổ chức sớm; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân. Việc thực hiện cơ chế một cửa, Một cửa liên thông, Văn phòng HĐND - UBND phường thường xuyên kiện toàn, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường; đồng thời thường xuyên rà soát thay thế, bổ sung, sửa đổi niêm yết công khai đầy đủ các nội dung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên kênh thông tin điện tử của phường.

anh tin bai

Tại hội nghị, các ngành, đoàn thể và cán bộ công chức phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu những tồn tại, vướng mắc và có những kiến nghị đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2024; kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2024, nhất là triển khai thực hiện và đăng ký các mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính phường năm 2024.

anh tin bai

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác CCHC năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 và ý kiến của các thành viên tham dự Hội nghị. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Huỳnh Thị Thúy Liễu - Chủ tịch UBND phường đề nghị các cán bộ công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2024, cụ thể như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ cải cách hành chính; Thường xuyên tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cách hành chính; báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để phối hợp xử lý kịp thời; tăng cường công tác phối hợp giữa các công chức, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai, các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đạt mục tiêu các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch cải cách hành chính tại địa phương, trong đó tập trung các chỉ tiêu trọng tâm đã được UBND thành phố triển khai, phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra. Chấn chỉnh giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là đối với cán bộ, công chức, những người làm việc tại Bộ phận Một cửa tránh tình trạng người dân chờ đợi để thực hiện thủ tục hành chính.

Quang Minh.

http://binhhung.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập