Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 trên địa bàn phường Lạc Đạo
( http://lacdao.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024

trên địa bàn phường Lạc Đạo

anh tin bai

Nhằm đạt được kết quả cao nhất, địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể… Theo đó, chỉ số CCHC của phường từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

         UBND phường đã tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo chế "một cửa" gồm: lĩnh vực Xây dựng - Đất đai, lĩnh vực Hộ tịch - Chứng thực.., các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính và mức thu phí, lệ phí đối với từng trường hợp đăng theo đúng quy định của Nhà nước. Tất cả các hồ hành chính của tổ chức và công dân đều được nộp tại bộ phận "một cửa" để kiểm tra và chuyển cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu giải quyết, sau đó trình cho lãnh đạo UBND  trả hồ sơ cho tổ chức và công dân đúng thời gian theo phiếu hẹn.

         *Kết quả thực hiện: trong Quý I năm 2024 (số liệu tính từ 01/12/2023 đến ngày 29/02/2024), Đã tiếp nhận giải quyết 822 hồ sơ, trong đó:

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 39 hồ sơ

- Lĩnh vực Người có công: 04 hồ sơ

- Lĩnh vực Hộ tịch: 199 hồ sơ

- Lĩnh vực Đất đai: 13 hồ sơ

- Lĩnh vực Chứng thực: 517 hồ sơ (trong đó Sao y bản chính: 377 hồ sơ, Chứng thực chữ ký: 140 hồ sơ)

*Dịch vụ công liên thông:

- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: 45 hồ sơ.

- Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú: 05 hồ sơ

          Triển khai hình “Ngày không hẹn” “Công dân không viết”

hình “Ngày không hẹn”

         *Kết quả thực hiện: trong Quý I năm 2024 (số liệu tính từ 01/12/2023 đến ngày 29/02/2024), đã tiếp nhận giải quyết 159 hồ sơ. Trong đó:

           - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch: 16 hồ sơ.

           - Chứng thực chữ ký: 41 hồ sơ.

           - Sao y bản chính: 102 hồ sơ.

hình “Công dân không viết”

         *Kết quả thực hiện: trong Quý I năm 2024 (số liệu tính từ 01/12/2023 đến ngày 29/02/2024), đã tiếp nhận giải quyết 185 hồ sơ. Trong đó:

- Lao động thương binh hội: 43 hồ sơ.

- Bản sao trích lục hộ tịch:       63 hồ sơ.

- Cấp giấy XNTTHN: 79 hồ sơ.

Công tác tổ chức thí điểm hình “Không tiếp nhận hồ giấy đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến Toàn trình do các  cá nhân, tổ chức”. Từ ngày 01/8/2023 thực hiện Thông báo số 1236/TB-UBND ngày 27/7/2023 của UBND thành phố Phan Thiết. Đảng ủy phường đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể cử cán bộ cùng tham gia phối hợp với Bộ phận Một cửa phường để hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ.

Với những kết quả đạt được, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến phường để giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn./.

                                                                               Lê Thị Bích Hà-Công chức VHXH

http://lacdao.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập