Đức Long họp đánh giá công tác cải cách hành chính 04 tháng đầu năm 2024
( http://duclong.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Thực hiện Công văn số 896/UBND-CCHC ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ; chiều ngày 23/4/2024, UBND phường Đức Long tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 04 tháng đầu năm 2024.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Thanh Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Chủ trì Hội nghị; ông Võ Lâm Phi Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phạm Thị Đăng Vân - Phó Chủ tịch UBND phường  cùng toàn thể cán bộ, công chức phường.

anh tin bai

Toàn quang cảnh hội nghị

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND thành phố, Đảng uỷ phường; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trân và các tổ chức chính trị - xã hội phường, đặc biệt sự phối hợp, gắn kết đồng bộ giữa các bộ phận được phân công nhiệm vụ cải cải cách hành chính đã góp phần triển khai hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Nhìn chung, UBND phường đã kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên và ban hành các Kế hoạch của địa phương trên lĩnh vực cải cách hành chính mà nhất là trên lĩnh vực theo cơ chế “Một cửa”, “ Một cửa liên thông” đúng quy trình, quy định theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1331/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh.

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức của địa phương từng bước được nâng lên, nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung cải cách thủ tục hành chính theo chế “Một cửa” Một cửa liên thông” nói riêng đã giảm bớt việc đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, vai trò trách nhiệm, hiệu quả của bộ chuyên môn cũng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được củng cố về số lượng và từng bước nâng dần về chất lượng.

Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC: Công tác cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính theo chế “Một cửa” “ Một cửa liên thông” tuy đã triển khai, nhưng có lúc, có nơi, có việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo ghi nhận sau gần 4 tháng nổ lực thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024, kết quả tính từ ngày 16/9/2023 đến ngày 26/4/2024 kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 2.890/2.907 hồ sơ đạt 99,4% không có phản ánh của người dân và doanh nghiệp về công tác giải quyết hồ sơ hành chính của công chức tại Bộ phận Một cửa phường.

Qua đó, lãnh đạo UBND phường cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC trong thời gian đến như: Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ thủ tục hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản của phường; giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Tổ chức khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp nhận xử kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa phường; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân. Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan về kết quả hoạt động của bộ máy do mình phụ trách. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức chuyên môn trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan. Bố trí đủ 100% cán bộ, công chức phường, xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định. Tiếp tục áp dụng tốt hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc để nâng cao tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng; Từng bước hiện đại hóa nền hành chính trong hệ thống cơ sở của địa phương nhất là ở bộ phận “Một cửa” “Một cửa liên thông”;  Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của phường

         Tại hội nghị lãnh đạo UBND phường kiến nghị các ngành chức năng thành phố thường xuyên mở thêm các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nhất là đối với bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” để cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc./.

 

                                                                          Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

http://duclong.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập