Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 – 2024”
anh tin bai

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Tìm kiếm, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển những dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ và công nghệ mới trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh Bình Thuận.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia.

- Các giải pháp, sản phẩm cuôc thi thể hin được tính mới, tính sáng to và mang lại hiu quả thiết thực.

- Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi: Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

- Công tác tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo khoa học và công bằng trong quá trình hướng dẫn, chấm thi và các công việc khác có liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có sản phẩm, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (mỗi nhóm không quá 05 thành viên).

III. HÌNH THỨC THI

1. Lĩnh vực dự thi

1.1. Đối tượng dự thi có thể đăng ký sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

1.2. Khuyến khích các sản phẩm, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, như: Công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, tiến tiến, hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

2. Hình thức chấm thi

- Vòng 1 (Vòng sơ khảo): Ban giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn 15 hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung kết.

- Vòng 2 (Vòng chung kết): Tác giả (hoặc đại diện tác giả) các hồ sơ được xét tuyển tại vòng 1 thuyết trình trước Ban giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả.

3. Hồ sơ và thời gian đăng ký dự thi

3.1. Hồ sơ dự thi:

- Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng tiếng Việt, đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman.

- Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Bình Thuận, Website của Sở Khoa học và Công nghệ.

3.2. Thời gian tổ chức:

- Phát động Cuộc thi: Dự kiến tháng 11/2022.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 01/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/02/2024.

- Thời gian chấm bài thi:

+ Vòng sơ khảo: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 15/03/2024. + Vòng chung kết: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 25/4/2024.

- Thời gian công bố kết quả cuộc thi: Ngày 06/5/2024.

- Thời gian trao giải thưởng: Ngày 16/5/2024.

3.3. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi:

Sở Khoa học và Công nghệ: số 08 Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết - Bình Thuận.

 

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

 

- 01 Giải nhất: 30.000.000 đồng/giải.

- 02 Giải nhì: 24.000.000 đồng/giải.

- 03 Giải ba: 18.000.000 đồng/giải.

- 05 Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải.

 AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập