UBND thành phố ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

    Ngày 12/01/2023, UBND thành phố ban hành hành Cải cách hành chính (CCHC) thành phố năm 2023.

    Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao chất lượng các chỉ số CCHC thành phố, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số … xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của Kế hoạch tổng thể CCHC thành phố  giai đoạn 2021-2025.

    - Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập