HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Sáng ngày 06/01/2023, UBND phường Hưng Long phối hợp Công đoàn cơ sở phường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Người lao động năm 2022.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất các nội dung của báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của UBND phương; báo cáo thu chi ngân sách năm 2022; báo cáo thu chi Công đoàn cơ sở năm 2022 và dự toán thu chi năm 2023; báo cáo tình hình hoạt Công đoàn và công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 của Công đoàn phường; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2023 của UBND phường; dự thảo Quy chế phối hợp của UBND với tổ chức Công đoàn phường.

Hội nghị đã cùng thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đóng góp các nội dung cơ bản, định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ của phường. Hội nghị đã làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 qua đó rút ra bài học kinh nghiệm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Hội nghị phát động thi đua năm 2023, tổ chức đăng ký thi đua cho cán bộ, công chức và những người hoạt động. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và Người lao động năm 2023./.

 

Bài&Ảnh: Gia Lin

Gia Lin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập