Phường Đức Thắng sơ kết công tác Đảng bộ 6 thánh đầu năm 2023

Sáng ngày 05/7/2023, Đảng uỷ phường Đức Thắng tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá những mặt đạt được và nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót. Từ đó, đề ra phương hướng và giải pháp phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.  Đồng chí Trần Thị Kim Liên - Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đ/c đảng uỷ viên, Thường trực HĐND, UBND, UBMT, đoàn thể và các đồng chí đảng viên trong đảng bộ.

anh tin bai

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023

 

Trong 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, hỗ trợ của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp trên và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân nên tình hình các mặt kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận trên địa bàn phường cơ bản đạt được một số kết quả nhất định, nổi bật là: hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ngư nghiệp cơ bản ổn định, công tác thu thuế đạt chỉ tiêu, công tác chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, đã có chuyển biến nhất định. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chi đạo. Thực hiện tốt chính sách cho người có công, chính sách xã hội cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục được giữ vững; hoạt động văn hóa - văn nghệ, th̉ể dục - thể thao được duy trì thường xuyên. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhanh gọn đúng quy định, không có điểm nóng phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên quan tâm, tạo được sự chuyển biến về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chất lượng, nội dung sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với hệ thống chính trị ở khu phố ngày càng được nâng lên. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định đúng tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm triển khai. Mặt trận các đoàn thể từ phường đến khu phố được củng cố từng bước đáp ứng được nhiệm vụ của Hội và có nhiều cố gắng trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đ/c Trần Thị Kim Liên - Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu các chi bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục phát huy kết quả 6 tháng đầu năm và bằng nhiều giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023; điều hành tốt công tác chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi, đảm bảo cho hoạt động thường xuyên 6 tháng cuối năm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị, đất đai, xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ để xây dựng hội trường khu phố 1; bê tông hóa tuyến đường Nguyễn Công Trứ nối dài. Thực hiện tuyển sinh đầu cấp chặt chẽ, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thiết thực và hiệu quả. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng đề nghị UBND phường tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực gắn với tăng cường giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nắm bắt kịp thời diễn biến, tư tưởng trong nhân dân, chủ động phòng ngừa và định hướng dư luận thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai việc học tập, sinh hoạt và tuyên truyền chuyên đề năm 2023 Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ C Minh về phát huy giá tr văn hóa, sc mạnh con người Việt Nam trong s nghiệp xây dng bảo vệ Tổ quốc” gắn với việc sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên”;  sinh hoạt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị một các sâu rộng và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo kế hoạch. Các chi bộ thường xuyên rà soát các đối tượng phát triển Đảng của đơn vị mình và phân công đảng viên  chính thức theo dõi, giúp đỡ để phát triển đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu được giao. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, địa bàn và phối hợp với chíh quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập