Đức Thắng sinh hoạt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường

Sáng ngày 18/5/2023, Đảng uỷ phường Đức Thắng tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Đồng chí Trần Thị Kim Liên Bí thư Đảng uỷ phường  đã ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam và trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho 02 đồng chí Trần Hồng Kế - Chi bộ 1 và đồng chí Bùi Ngọc Như - Chi bộ khu phố 7.  Đồng thời Đảng uỷ cũng đã tiến hành Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XIII), giai đoạn 2021-2023; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đức Thắng; Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Đ/c Trần Thị Kim Liên - Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường

trao Huy hiệu 55 tuổi đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng

 

 

Qua quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, giai đoạn 2021 - 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/ 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Kết quả thực hiện đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thể hiện tinh thần trách nhim phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ về mi mặt; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; ý thức tổ chức k luật trong công tác được nâng lên, không có biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  không để xy ra tham nhũng tiêu cực, chưa trường hợp nào bị vi phm xử k luật. Hầu hết cán bộ, công chức bản đều hoàn thành nhim vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhim vụ về kinh tế hội - quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng trong năm 2021, 2022.

 

Đ/c Trần Thị Kim Liên - Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường kết luận hội nghị

 

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản thì vẫn còn một số khó khăn, thách thức như thời tiết thiên nhiên diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; dịch bệnh bùng phát khó lường đặc biệt là đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Phan Thiết, sự hỗ trợ cùa các ban, ngành, đoàn thể cấp trên và vai trò lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, Đảng bộ và Nhân dân phường Đức Thắng đã phấn đấu tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay, có 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể: Khai thác Hải sản hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (trên 5.700 tấn/5.600 tấn). Công suất tàu thuyền bình quân trên 300 cv/thuyền. Thu ngân sách hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Giữ vững danh hiệu chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học đúng độ tuổi (mức độ 3), THCS (mức độ 2) và xóa mù chữ (mức độ 2).  Giữ vững, nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế và phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em. Hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu vận động quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ khuyến học và quỹ chăm sóc Người cao tuổi. Đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo do thành phố giao. Giữ vững danh hiệu 7/7 khu phố văn hóa, công sở văn minh – sạch đẹp, Phường đạt chuẩn văn minh - đô thị. Tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự dưới 5% . Giao quân NVQS hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Công tác quân sự - quốc phòng , an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 Về công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận có 03/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Cụ thể:  Hàng năm Đảng bộ phường hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt 100% (Nghị quyết Đại hội có trên 80% Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên). Kết nạp 18/25 đảng viên mới, đạt 72% (Nghị quyết cả nhiệm kỳ giao kết nạp 25 đảng viên mới) so với kế hoạch Thành ủy giao nhiệm kỳ, đạt 42,8% so với cả nhiệm kỳ. Hàng năm UBND, Mặt trận và các Đoàn thể đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Riêng năm 2022, Hội Nông dân phường xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng có chuyển biến tích cực và được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, đã kiểm tra, giám sát 06 chi bộ và 02 đảng viên là Bí thư Chi bộ. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trong thời gian qua không phát hiện có sai phạm, tiêu cực trong công tác phòng chống tham nhũng. Công tác dân vận được quan tâm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới. Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy được vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chấp hành thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập