UBND phường Đức Nghĩa ghi nhận kết quả sau 5 tháng thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định của Luật Cư trú, từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn được sử dụng. Thay vào đó, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip để tra cứu, xác minh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau hơn 5 tháng thực hiện kết quả việc áp dụng được đông đảo người dân trên địa bàn phường Đức Nghĩa đồng tình ủng hộ.

Thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn của trên, từ đầu năm 2023 đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho công dân của phường Đức Nghĩa không yêu cầu việc người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú giấy mà thay vào đó chỉ xuất trình thẻ CCCD gắn chíp. Đa phần người dân đều rất đồng tình ủng hộ chủ trương này, trong đó có không ít người vẫn chưa nắm bắt rõ chủ trương nên khi đến làm các thủ tục hành chính vẫn còn mang theo sổ hộ khẩu giấy. UBND phường đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả về việc không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú, buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đi đôi với việc chỉ đạo nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm việc kết nối tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân và công khai tài liệu tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

anh tin bai
 

Theo lời Công chức Văn phòng - Thống kê phường Đức Nghĩa, trong hơn 1 tháng đầu sau khi Luật Cư trú có hiệu lực, hệ thống dữ liệu dân cư chưa đồng bộ được hết các thành viên còn lại trong hộ khẩu của từng gia đình nên việc khai thác và xác minh thông tin đôi lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên đến nay việc tra cứu và xác minh thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư đã đi vào ổn định, việc tra cứu hết sức thuận lợi và nhanh chóng góp phần tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cũng theo ghi nhận đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa phường Đức Nghĩa: Người dân cảm thấy rất hài lòng và đồng tình với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là việc không dùng sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi xác minh một số thủ tục có liên quan như trước đây mà thay vào đó là sử dụng thẻ CCCD gắn chíp. Có thể nói, việc bỏ không dùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà và nâng cao hiệu quả giải quyết cho người dân và bộ máy chính quyền mà qua đó còn góp phần đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cũng như đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua môi trường mạng được thuận lợi./.

 

Phường Đức Nghĩa

Phường Đức Nghĩa
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4218
  • Trong tuần: 36 501
  • Tháng hiện tại: 146 702
  • Tổng lượt truy cập: 3519683
Đăng nhập