Đức Nghĩa nổ lực tuyên truyền nhân dân sử dụng thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công là một trong những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ với những lợi ích tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh mạch trong thu ngân sách. Tuy nhiên, thực tế chưa nhiều người dân quan tâm sử dụng hình thức thanh toán này, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại Công văn số 1754/UBND-CCHC ngày 04/4/2023 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai sử dụng thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với thành phố, phường, xã. UBND phường đã triển khai sử dụng thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn phường. Tuy nhiên, rào cản về thói quen, tâm lý và hạn chế về trình độ công nghệ thông tin của người dân là nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công trên địa bàn phường khá thấp. Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường cho biết: Trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến, nhận thấy người dân còn chưa thành thạo khi sử dụng tính năng thanh toán qua tài khoản ngân hàng, chưa có tài khoản email để tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

anh tin bai

Để phần nào tháo gỡ những vướng mắc trên, đem tiện ích của dịch vụ công trực tuyến đến với đông đảo người dân, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh áp dụng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Đồng thời, quán triệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa trong việc kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến; Bố trí cán bộ trực tại Bộ phận một cửa để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

 

 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cùng với thanh toán trực tuyến là nhiệm vụ đòi hỏi quá trình thực hiện liên tục, lâu dài. Với quyết tâm “làm bằng được”, thời gian tới UBND phường Đức Nghĩa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm tăng tỷ lệ người dân tiếp cận với hình thức thanh toán trực tuyến khi đăng ký dịch vụ công./.

                                                                                                                      

 Phường Đức Nghĩa

Dịu (Đức Nghĩa)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập