UBND XÃ THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024
( http://thiennghiep.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Sáng nay 26/6/2024, UBND xã Thiện Nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn xã.

Tham dự Hội nghị ở cấp thành phố có Đại diện BHXH tỉnh, đại diện Bưu điện thành phố Phan Thiết, ở xã cùng tham dự có lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, UBMT TQVN xã, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ở thôn có Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 05 thôn và nhân viên thu ở thôn.

Tại Hội nghị bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được qua 06 đầu năm, đồng thời cũng biểu dương tinh thần các thành viên trong BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhân viên thu và ở thôn đã tích cực cố gắng phối hợp vận động để đạt chỉ tiêu giao.

Những kết quả thực hiện chỉ tiêu qua 06 tháng đầu năm 2024

Về công tác lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện: Có củng cố lại Quyết định BCĐ, nhân viên thu, có xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn vận động, tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng để thức hiện chỉ tiêu giao.

Kết quả thực hiện: Đối với BHXH tự nguyện vận động được 49 người/72 người đạt 70,83% ; Đối với BHYT vận động đạt 1.249 người /2.654 người đạt 47,06% kế hoạch giao. Tỉ lệ bao phủ trên địa bàn xã (tính đến 31/5/2024) là 5.660 người/7.593 người đạt 74,54%

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, đó là:

Từng thành viên BCĐ, nhân viên thu có lúc chưa thật sự chủ động trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; Các Trưởng thôn chưa thật sự quan tâm đến các chính sách hỗ trợ hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, trong việc thực hiện công tác rà soát, lập danh sách để xem xét hỗ trợ BHYT; Kinh tế của người dân trong xã gặp khó khăn do thời tiết không ổn định,
thu nhập bấp bênh nên một số hộ không có tiền để tham gia, nhất là tham gia đáo hạn lại; Cơ chế thuốc được cấp tại trạm y tế có lúc thiếu, chưa đầy đủ nhiều loại thuốc theo mục BHYT, ảnh hưởng phần nào đến việc vận động tham  gia BHYT; Hiện nay sử dụng thẻ CCCD thay thẻ BHYT để khám bệnh, nhưng việc hết hạn thẻ CCCD làm ảnh hưởng đến việc khám bệnh của người dân; Người dân chưa thấy được lợi ích của việc tham gia đối với những trường hợp bệnh thông thường (trừ khi gặp phải bệnh hiểm nghèo) và một số bộ phận người dân khá giả thì không tham gia mua BHXH, BHYT.

Qua các ý kiến của các thành phần tham dự hội nghị Bà Trần Thị Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận hội nghị:

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã  nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần tập trung lãnh đạo thời gian tới, trong đó yêu cầu bám sát chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố và BHXH tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp với Bưu điện Phan Thiết để nỗ lực thực hiện hiệu quả, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như:

Vận động trực tiếp đối tượng chưa tham gia BHYT, thông qua hệ thống truyền thanh để tuyên truyền các chính sách và quyền lợi khi tham gia BHYT và tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên của Mặt trận và các đoàn thể;

Phối hợp Bưu điện thành phố Phan thiết và BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị khách hàng tiềm năng để vận động chỉ tiêu BHXH, BHYT; Rà soát lại danh sách đáo hạn mà không tiếp tục tham gia BHYT tiếp tục vận động tham gia để đạt tỉ lệ BHYT;

Tiếp tục tổ chức ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện chiến dịch vận động BHYT để đạt chỉ tiêu giao; Tăng cường công tác rà soát đối tượng trên địa bàn xã thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, vận động mua BHYT và tạo điều kiện hỗ trợ khi tham gia mua BHYT; Đồng thời tiếp tục phát động thi đua, tổ chức tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời các thôn hoàn thành chỉ tiêu giao, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

                                                                                                         

                                                                                          PHAN THỊ PHƯỢNG  LOAN

http://thiennghiep.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập