Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
( http://tienloi.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Thực hiện Kết luận s 1215-KL/TU và Kết luận số 1216-KL/TU ngày 06/12/2023 của Thành ủy Phan Thiết và Nghị quyết 66- NQ/ĐU, ngày 28/12/2023 của Đảng ủy xã Tiến Lợi về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Được sự thống nhất của BTV Thành ủy Phan Thiết, sáng ngày 27/6/2024 Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngô Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí: Nguyễn Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đ/c trong BCH Đảng bộ, các đ/c là Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, các đ/c Bí thư các chi bộ trực thuộc và 131/176 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Đồng chí Ngô Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Ngô Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo

Sáu tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác Dân vận đạt một số kết quả khá cơ bản, nổi rõ là: kinh tế nông nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển tốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm. Thu ngân sách đạt 3.113.281.000 đồng/ 4.510.000.000 đồng, đạt 69,03%,  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 6.410.000 đồng/6.000.000 đồng, đạt 106,83%, vượt chỉ tiêu giao, quỹ “Vì người nghèo” được 31.980.000/30.000.000 đồng, đạt 106,6%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai thực hiện đạt kết quả. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh cơ bản được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao, điều động quân dân huấn luyện đạt chỉ tiêu. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết thi đua ngay từ đầu năm đối với các Chi bộ trực thuộc. Công tác tuyên truyền học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện kịp thời, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thường xuyên như: tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Kết luận s 21-KL/TW vềđy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính tr trị, đạo đức, li sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hộithực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể xã có chuyển biến nhất thường xuyên củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn, Chi hội gắn với triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “dân vận khéo”“dân vận chính quyền”.

anh tin bai

Phát biểu tham luận

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Bên cạnh đó Đảng ủy cũng đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và để ra những giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu trong 06 tháng cuối năm 2024. 

http://tienloi.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập