Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2022

Vừa qua UBND phường Đức Thắng tổ chức tổ kết khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắt trong thực hiện kinh tế- An Ninh- Quốc phòng trên địa bàn phường.

Từ đầu năm đến nay; tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các biện pháp phòng, chống dịch chuyển hướng linh hoạt, thích ứng an toàn để phù hợp với xu hướng phục hồi kinh tế; các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội ngày càng diễn tiến tốt, hệ thống chính trị địa phương đã nổ lực, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao. Công tác thu ngân sách đang có chiều hướng tăng và đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, thực hiện tiết kiệm chi.

Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, Dân số – kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên; công tác phổ cập giáo dục bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được giữ vững; phong trào của các Hội quần chúng hoạt động có hiệu quả. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, thông tin cổ động tuyên truyền bằng hình thức trực quan được quan tâm, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương được chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư tiếp tục được duy trì.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao; cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức và cá nhân với cơ quan Nhà nước; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết sớm hẹn và đúng hẹn đạt kết quả cao.

Những thành tích vừa qua phường Đức Thắng đạt được cũng nhờ một phần không nhỏ của sự nỗ lực cả tập thể và UBND phường khen thưởng, khích hơn những tập thể và cá nhân nỗ trội trong sự đóng góp chung vì sự phát triển của địa phương.

Tường Vân 
Tường Vân
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 4152
  • Trong tuần: 49 103
  • Tháng hiện tại: 183 007
  • Tổng lượt truy cập: 2958962
Đăng nhập