Phường Đức Thắng triển khai thực hiện tốt mô hình “Công dân không viết” và hướng dẫn nộp hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 

Hoạt động của bộ máy Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong công cuộc quản lý và xây dựng đất nước. Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ hội nhập và đổi mới ngày càng mạnh mẽ, các thông tin ngày càng phát triển, sự trao đổi thông tin, văn bản, tài liệu, giấy tờ mã hóa, dịch vụ công trực tuyến giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành ngày càng nhiều. Trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân để tiến tới xây dựng chính phủ số, công dân số. Trong thời gian qua Thành uỷ, UBND thành phố Phan Thiết đã quyết liệt và tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính; qua đó, kết quả thực hiện cải cách hành năm 2022 có nhiều chuyển biến tiến bộ, đạt loại Khá và xếp hạng thứ 02/10 huyện, thị xã, thành phố (tăng 07 bậc so với năm 2021). Trong đó có sự cố gắng, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của phòng, ban thành phố và các phường, xã trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính góp phần cùng thành phố đạt được kết quả trên mà phường Đức Thắng là một trong những phường thực hiện có hiệu quả. Tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, UBND phường Đức Thắng và đồng chí Chủ tịch UBND phường đã được Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

 

Để đạt được thành tích trên, Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch UBND phường Đức Thắng chia sẻ: Ứng dụng CTNT trong quản lý hành chính nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, địa phương đã triển khai quán triệt cho cán bộ công chức có bước nhận thức cơ bản về sự cần thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hành chính nhà nước. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ phường, sự chỉ đạo kịp thời của UBND thành phố và hướng dẫn hỗ trợ của Phòng Nội vụ, trong thời gian qua địa phương luôn xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) và cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cần phải tập trung thực hiện. Trên cơ sở các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác CCHC, nhất là triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân không viết” và thí điểm mô hình hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường cũng có những khó khăn nhất định như việc bố trí nhân lực phục vụ mô hình thí điểm gặp nhiều khó khăn do hiện chỉ còn 01 Công chức Văn phòng một cửa vừa đảm nhiệm tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính thông thường nên việc hỗ trợ người dân, tổ chức kê khai, nộp hồ sơ hành chính còn hạn chế và do người dân chưa có thói quen sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến mà chỉ muốn đến trực tiếp để nộp hồ sơ TTHC.

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân khi tới liên hệ các thủ tục hành chính

 

Từ những khó khăn trên, để việc triển khai thí điểm các mô hình đạt hiệu quả UBND phường đã chỉ đạo Công chức, các ngành có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp tuyên truyền đến người dân, tổ chức trên địa bàn phường biết để thực hiện như ban hành thông báo, in tờ rơi phát cho các Trưởng BĐH khu phố phát hộ dân, công khai tại bảng niêm yết thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường và bảng niêm yết tại trụ sở các khu phố. Để người dân tiếp cận dễ dàng những thủ tục hành chính đòi hỏi Công chức phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính phải có kiến thức nhất định để xử lý tốt các thông tin một cách kịp thời và hiệu quả khi người dân có thắc mắc. Vì vậy, UBND phường đã bố trí 01 Công chức Văn phòng Một cửa chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính, đồng thời phối hợp Đoàn Thanh niên phường phân công đoàn viên sử dụng thành thạo vi tính tham gia hỗ trợ người dân kê khai các hồ sơ thủ tục trên các lĩnh vực như: đất đai; hộ tịch; Bảo trợ xã hội... Ngoài ra, địa phương đã trang bị 01 bộ máy vi tính có kết nối mạng Internet đặt tại bộ phận một cửa, tiến hành mẫu hoá các tờ khai trên các lĩnh vực hồ sơ hành chính tương ứng để người dân dễ kê khai đồng thời thường xuyên cập nhật các biểu mẫu, phần mềm trên máy tính để kịp thời hỗ trợ người dân kê khai, rút ngắn thời gian nộp hồ sơ.

 

Trang thiết bị phục vụ cho người dân khi liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính

 

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức phường, trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm các mô hình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như từ ngày 15/9/2021 triển khai đến nay đã hỗ trợ kê khai cho 141 lượt/141 cá nhân khi đến nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực như cấp mới giấy chứng nhận QSD đất, chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Bảo trợ xã hội…Và đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 251 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó thủ tục áp dụng thí điểm mô hình là cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 225 hồ sơ, Hỗ trợ mai táng phí là 26 hồ sơ. Có thể nhận thấy hiệu quả bước đầu của việc áp dụng thí điểm mô hình “Công dân không viết” và hướng dẫn nộp hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã khắc phục được tình trạng nhân dân phải đi lại nhiều lần; giảm thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ của người dân, các thủ tục được công khai minh bạch, các loại phí và lệ phí thu theo quy định được công khai để dân biết; công tác kiểm tra giám sát cũng được thường xuyên thực hiện. tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tạo thói quen sử dụng công nghệ thông tin của người dân, ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức ngày càng được nâng cao. Từng bước tạo được niềm tin tốt đối với tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính, tăng sự hài lòng, đồng thuận của người dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.                                                              

UBND phường Đức Thắng

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập