Phường Đức Thắng tăng cường phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ tại Bộ phận Một cửa địa phương

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về CCHC đã được UBND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này theo từng năm, từng giai đoạn, từng thời điểm. Trên cơ sở đó, các ban ngành, đoàn thể, trên địa bàn phường đã bám sát nhiệm vụ CCHC, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, liên tục, kịp thời như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử TP, trang thông tin điện tử của cơ quan lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, người dân. Trong đó, trang thông tin điện tử zalo của các ban ngành, đoàn thể UBND phường đều tập trung tuyên truyền nội dung về công tác CCHC, công khai thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Từ việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đến nay công tác CCHC trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt đối với việc tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3,4. Các tổ chức, người dân ngày càng tiếp cận nhanh chóng đối với dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian, thuận tiện hơn trong giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các thủ tục được địa phương niêm yết

 

Hiện UBND phường đã thiết kế, bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ và trang thiết bị máy móc cho bộ phận 1 cửa các máy vi tính kết nối với Internet và một máy gắn tại một cửa liên thông để tra cứu thông tin, một máy bấm số và trang bị hệ thống camera, trước và trong phòng, 3 ti vi để quan sát, đọc số...Để thuận tiện trong việc đi lại phường có bố trí 1 cán bộ bưu điện có thể nhận trực tiếp hồ sơ từ dân.

Đoàn viết hướng dẫn người dân làm thủ tục

 

Ngoài ra địa phương đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

TCVN 9001:2008: thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thông tin, truyền thông. Hàng tháng Ban Chỉ đạo ISO của phường đều họp đánh giá rút kinh nghiệm tình hình hoạt động cho từng tháng.

Đồng thời UBND phường đã phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia gia tích cực trong công tác hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường. Không để người dân chờ đợi khi cần giải quyết các vấn đề hành chính.

Vân - Đức Thắng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập