Đức Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2022

Đức Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 2022

                                

Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Nhận thức điều đó, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/3/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Tại Kế hoạch này, UBND phường đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ phường và Ban Điều hành các khu phố. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức thực hiện tuyên truyền phổ biến các thủ tục hành chính trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.


Ngoài ra, việc tuyên truyền về cải cách hành chính được UBND phường thực hiện thông qua phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường và khu phố định kỳ; Lập bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc, mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực cụ thể tại UBND phường và trụ sở 6/6 khu phố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua công tuyên truyền phổ biến các thủ tục hành chính trong nhân dân và quán triệt trong cán bộ, công chức đã giúp cho cán bộ, công chức phường nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu của cải cách hành chính, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương đạt hiệu quả tốt hơn. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu liên quan đến các lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông”  được UBND phường thực hiện niêm yết công khai. Qua đây, đã giúp cho tổ chức và cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức của địa phương.

P. Đức Nghĩa

Tác giả:P. Đức Nghĩa
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 3738
  • Trong tuần: 42 820
  • Trong tháng: 182 071
  • Tất cả: 2902579
Đăng nhập