UBND phường Đức Nghĩa đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm qua, UBND phường Đức Nghĩa đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của các tổ chức và công dân. Xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng và là mục tiêu góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hàng năm UBND phường Đức Nghĩa đã cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; thể chế hoá đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ và HĐND phường thành chương trình hành động cụ thể của địa phương và tổ chức phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức thực hiện quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức kiểm tra rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; phát huy hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ phường đến thành phố và ngược lại. Bố trí 02 công chức (01 Văn phòng - Thống kê, 01 Tư pháp-Hộ tịch) làm việc tại Bộ phận một cửa của phường; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí đăng ký hộ tịch và chứng thực, quy trình nhận và trả kết quả của UBND phường tại bảng niêm yết thủ tục hành chính phường và niêm yết đầy đủ các văn bản hành chính quy định tại bảng niêm yết của 6 khu phố. Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân giữa cán bộ chuyên môn với bộ phận một cửa đảm bảo tính đồng bộ, liên tục. Phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” ở phường. Ngoài ra, còn tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông; thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường. UBND phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ công chức của phường đều sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành và xử lý công việc hành chính trên địa bàn phường. Bố trí 01 phòng làm việc với diện tích trên 40m2, vị trí phòng làm việc thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, trang bị 02 máy vi tính có kết nối mạng Internet, 01 máy in, 02 tủ đựng hồ sơ, 01 máy scan, 02 bộ bàn ghế, 02 bảng niêm yết các thủ tục hành chính, 02 cái camera, 01 máy tra cứu thông tin, 01 máy bóc số, 01 máy tính bảng khảo sát sự hài lòng, 01 màn hình camera, 01 tivi giải trí, 01 máy photo coppy.

Ngoài ra, UBND phường còn chỉ đạo cán bộ công chức phường tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện đồng bộ dịch vụ Bưu chính công ích phấn đấu giảm sự đi lại nhiều lần của người dân. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ dân tốt hơn. Hàng quý UBND phường đều có đánh giá sự hài lòng của tổ chức các nhân và doanh nghiệp về công tác giải quyết hồ sơ hành chính của công chức tại Bộ phận Một cửa phường. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên kiểm tra công tác Cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 808 hồ sơ các loại, trong đó: hồ sơ hộ tịch là 387 hồ sơ; chứng thực chữ ký là 330 hồ sơ; đất đai là 14 hồ sơ; bảo hiểm y tế là 69 hồ sơ; chính sách người có công là 8 hồ sơ. Để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm của lãnh đạo phường và đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính phường từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới phường Đức Nghĩa tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công tác cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn cải cách thủ tục hành chính với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập