KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ CHỈ SỐ PAR INDEX NĂM 2018

 Nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch số 1893/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Phan Thiết về thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1957/KH-UBND ngày 18/3/2019 kiểm tra Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

         Theo Kế hoạch nêu trên, ngày 27/3/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường xã. Công tác kiểm tra được chia thành 02 đợt; đợt I tiến hành kiểm tra trong quý II/2019 và đợt II sẽ kiểm tra trong quý III/2019, kiểm tra 100% UBND các phường xã và một số phòng, ban đơn vị thuộc thành phố.

         Mục tiêu đề ra của công tác kiểm tra CCHC năm 2019 nhằm đánh giá khách quan và toàn diện tình hình triển khai kế hoạch CCHC năm 2019, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã; việc triển khai thực hiện các quyết định của UBND thành phố về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trongviệc thực hiện nhiệm vụ CCHC trên toàn địa bàn thành phố. Ngoài ra, thông qua các đợt kiểm tra, thành phố sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của Người đứng đầu, đội ngũ CBCC-VC trong thực hiện công tác CCHC.

Tính đến nay, Tổ kiểm tra đã tiến hành trực tiếp tại 08 phường, xã. Tại các buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã tập trung vào nội dung công tác chỉ đạo, điều hành như xây dựng và triển khai các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị, địa phương theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của CHủ tịch UBND thành phố; Kế hoạch CHCC năm 2019, Bản cam kết trách nhiệm Người đứng đầu về CCHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua chỉ số Par Index năm 2018; công tác tuyên truyền CCHC; việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; về hoạt động kiểm soát và CCTTHC, đơn giản hóa TTHC và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính cũng như việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; về công tác tổ chức, bộ máy và CCVC trong việc rà soát thực hiện các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của cơ quan, địa phương gắn với vị trí việc làm, xây dựng kế hoahc5 đào tạo, bồi dưỡng CCVC của đơn vị, địa phương; việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong hoạt động cơ quan nhà nước ….…

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra của thành phố đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nội dung công việc còn tồn tại; đồng thời, rút kinh nghiệm và hướng dẫn cụ thể những tồn tại nhằm giúp cho UBND thành phố kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt, là công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân theo chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

Các đợt kiểm tra còn là dịp để giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã trong việc tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính, chống tệ quan lieu, tham nhũng, cửa quyền của CBCC-VC từ thành phố đến phường, xã.

 

Tin: Minh Đăng

(Nguyễn Quốc Duy – Phòng Nội vụ thành phố)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập