Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” - Đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

    Thực hiện Kế hoạch số 662/KH-HĐPH, ngày 07/3/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (sau đây gọi là Cuộc thi), Quyết định số 590/QĐ-HĐPH, ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi số 176/TL-BTC như sau:

anh tin bai

    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung thi: Đợt 2: Tìm hiểu nội dung các văn bản Luật sau:

- Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thi: Từ ngày 20/6/2023 đến 20/7/2023

Đối tượng dự thi:

    Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã,thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

* Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 16 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật phần mềm không được dự thi.

Thể lệ cuộc thi: Tải về
AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 16454
  • Trong tuần: 232 968
  • Tháng hiện tại: 788 342
  • Tổng lượt truy cập: 5065676
Đăng nhập